Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Examensarbeten 2024

I Brobygrafiskas examensarbeten testas den kreativa förmågan att utveckla nya möjligheter. Våra studerande får i uppdrag att se möjligheter i det redan befintliga genom att visa på vikten av design, funktion och sammanhängande uttryck för att som varumärke nå sin målgrupp. Alla arbeten har skapats utan input av varumärket för att utmana den kreativa friheten.

Digital Designer

Förpackningsdesigner

Grafisk formgivare tekniker