Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Konstepidemin

Upp för en backe vid Linnéplatsen i centrala Göteborg ligger Konstepidemin. Det som en gång i tiden var stadens epidemisjukhus är idag Konstepidemins kvarter, en konstnärsdriven förening som främjar konst och kultur. De har i mer än trettio år varit en viktig hub och mötesplats för stadens fria kulturliv där kreatörer av alla slag får möjlighet att samlas, skapa, ställa ut och ta plats på scen. 

Idag upplevs varumärket som otydligt och inkonsekvent och de hamnar ofta i skymundan bland sina konkurrenter. Detta leder till att de inte når ut till nya besökare och verksamma. Vi ser därför möjligheten att ge Konstepidemin ett starkare visuellt uttryck som tar en tydligare plats på marknaden för att locka en bredare och yngre målgrupp. Med ledorden djärvt, inkluderande och levande har vi tagit fram en ny grafisk identitet som omfamnar deras personlighet och historia. Låt konsten smitta samhället! 

Kreativt team

Elina Näsling
Elvira Sörman
Maja Ringman
Sara Olsson

Utbildning

Grafisk formgivare tekniker

Klass

YH22GFT

Kurs

Examensarbete