Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Slakthuset

Slakthuset är en mångsidig verksamhet för konserter, musik och andra evenemang i ett område med rötter i köttproduktion. Verksamheterna genomsyrar än idag den råa och industriella känslan från det förflutna, vilket ger dem en unik scen i dagens samhälle. Slakthuset sticker även ut med sitt utbud inom elektronisk och alternativ musik, ett intresse som växer allt mer bland målgruppen.  

Kommunikationen från de olika verksamheterna är idag otydlig och talar inte samma språk som varandra, vilket gör det både oattraktivt och svårt för målgruppen att knyta an till varumärket. Därför är det viktigt att Slakthuset anpassar sig så att varumärket blir mer enhetligt och tydligt. Det är även viktigt att visa på vilket sätt Slakthuset sticker ut då de ligger mitt i ett brus av liknande verksamheter. Genom att tydligt definiera och kommunicera de olika lokalerna kommer vi underlätta för besökare att förstå vad varje del erbjuder och vem de riktar sig till. 

Kreativt team

Elsa Strand
Sanne Kok
Lauma Treija
Noah Guerreiro Johansson
 

 

Utbildning

Grafisk formgivare tekniker

Klass

YH22GFT

Kurs

Examensarbete