Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Workaways

I 170 länder världen över finns det individer som öppnar upp sitt hem i utbyte mot några timmars hjälp. En hjälpande hand som leder till mer än mat och tak över huvudet. Workaway innebär delade minnen, kulturutbyten, nya erfarenheter och färdigheter, men även framför allt nya vänner, världen över. 

Idag står Workaway inför utmaningen att deras identitet känns föråldrad och deras varumärke har aldrig riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar. Den gamla identiteten ger intrycket av att vara omodern och opålitlig, och deras webbsida är ostrukturerad med för mycket information. 

Därför har vi genomfört en uppdatering av identiteten med fokus på värdeorden pålitlighet, mänsklighet, inkludering och äventyrlighet. Vi har också förbättrat Workaways hemsida med en mer användarvänlig navigation och struktur samt utvecklat nytt marknadsmaterial i form av merch, mässmaterial och annonser. 

Kreativt team

Karin Eriksson
Saga Wiråker
Anna Ottosson
Christina Kaplan

Utbildning

Grafisk formgivare tekniker

Klass

YH22GFT

Kurs

Examensarbete