Vi på Brobygrafiska erbjuder Testtryckning för vidare research och analys av din produkt. Detta görs bland annat i samband med lansering och reklamation. Allt sker i en opartisk miljö på Brobygrafiska. Du köper ett fullservice-paket där vår erfarna första operatör sköter testtryckningen fullt ut. Det finns möjlighet att följa testet på plats eller på distans.

Inget produktionsstopp

Det är dyrt att under produktionstid gå in och utvärdera din produkt och därför finns vår testbed till ditt förfogande. Vårt mål är att hjälpa dig att vara resurssmart genom att frigöra tid och ge dig möjlighet att testa produkten under normala produktionsförhållanden. Vi har två tryckhallar med två olika tryckpressar för att tillgodose dina behov.

Tryckhall 1

I tryckhall 1 som finns här på Brobygrafiska har vi en Fischer & Krecke 6s-8/Bobst, vilket är en fullstor flexopress med möjlighet att trycka upp till 8 färger. Detta är en CI-press optimerad för både vatten och lösningsbaserad färg.

Utrustning:
Smart GPS monteringsmaskin
Eltromats web video 3000
Bobst Insetter (Duplexenhet)
Kammarrakel

Vår tryckpress körs alla dagar i veckan både i utbildningssyfte och för tester.

Exempel på tester vi gör i tryckhall 1: Materialtest, Färganalys, Rakeltest, Lacktest, Påläggningstester, tester av täckningsgrad för olika bestrykningar, test av olika häftor, dammtest m.m.

Tryckhall 2

I tryckhall 2 har vi en Rotova 300 med ett färgverk som klarar flexo eller djuptryck.

Exempel på tester vi gör i tryckhall 2: Uthållighetstester och Dammtest m.m.

Prissättning

Kontakta oss för offert.