Om Brobygrafiska

Yrkeshögskoleutbildningar i grafisk design & tryck

Från hösten 2024 kan vi på Brobygrafiska erbjuda dig fyra olika YH-utbildningar inom grafisk design & tryck på plats i Sunne. Under våren 2024 får vi besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om möjligheten att erbjuda vidareutbildningar som kommer gå på distans. Alla fyra YH-utbildningar är tvååriga program som går heltid. 

Om Brobygrafiska 

Brobygrafiska är en grafisk designskola med rötter i tryckkonst och framtidsutsikter inom digital innovation. Hos oss utvecklar yrkeshögskolestuderande sin kreativitet genom hela kedjan ”från idé till förverkligande” och blir redo för yrkeslivet.  

Vi erbjuder en komplett teknisk miljö, lärare med bred branscherfarenhet och kontakt med näringslivet både lokalt och internationellt. 

Brobygrafiska har ett nära samarbete med yrkeshögskolor, universitet och forskningsinstitut i trakterna. På skolan håller dessutom ett par branschorganisationer till och det finns ett nätverk av företag tack vare designcentret Ideum. Den här miljön gör att studenter, forskare och den grafiska branschen hela tiden kan ha ett utbyte av varandra. 

Här finns oändliga möjligheter. Det är bara din kreativitet som sätter gränserna. 

Varmt välkommen till Brobygrafiska!