Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för personer som utsätts för våld, hot eller sexuella övergrepp. Stödlinjen fungerar som en första kontakt för våldsutsatta som behöver stöd eller hjälp. Den riktar sig även till närstående och yrkesverksamma personer.  

Våld i nära relationer är ett tabubelagt ämne som länge bortprioriterats. Under 2024 har ämnet lyfts i media eftersom anmälningarna blir allt fler.  

Därför har vi valt att uppdatera Kvinnofridslinjens grafiska identitet, så att de ska bli uppmärksammade och nå ännu fler. I nuläget är identiteten relativt intetsägande trots det väletablerade varumärket. 

Med en uppdaterad grafisk profil kommer Kvinnofridslinjen stärka sitt varumärke som en förtroendeingivande, trygg och vårdande organisation. Med hjälp av den nya, mer enhetliga profilen kommer de att tilltala en bredare massa och på så sätt kunna hjälpa fler personer. 

Vi har arbetat med en levande färgpalett för att sticka ut från mängden så att Kvinnofridslinjen blir mer ihågkomna. 

Kreativt team

Vilma Johansson
Joanna Kidane
Alva Wallin
Ossian Lagerkvist

Utbildning

Grafisk formgivare tekniker

Klass

YH22GFT

Kurs

Examensarbete