Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

IQ

IQ-initiativet belyser normer och vanor kring alkohol som länge har påverkat det svenska samhället. Deras mål är att stärka unga i att göra medvetna val gällande alkohol. Vi såg vikten i att bredda målgruppen från unga till både unga och vuxna för att nå fler som är i behov av att omvärdera sina normer och beteenden. 

För att behålla den tydliga varumärkesigenkänningen bevarade vi många av deras karakteristiska element, men gjorde justeringar för att tilltala en bredare målgrupp. Vi har förändrat IQ:s tidigare lekfulla och trendiga uttryck till att istället framstå på ett mer livfullt och moget sätt. 

Webben, som har till syfte att informera, har blivit mer lättnavigerad och gör det enklare att ta till sig av. För att nå ut med budskapen blir kommunikationen utåt extra viktig och görs framförallt genom kampanjer. I samband med den nya varumärkesidentiteten lanserar vi kampanjen TÄNKET. Kampanjen är kopplat till normer och lyfter den press som finns kring att dricka alkohol. 

Klicka runt i prototypen

Kreativt team

Hanna-Maja Falk
Robin Nordin Johansson
Michael Snarberg
Sandra Persson

Utbildning

Digital Designer

Klass

YH22DD

Kurs

Examensprojekt