Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Bfree

Bfree är en mötesplats i Karlstad för ungdomar mellan 13-19 år som identifierar sig som, eller är nyfikna på hbtqi+. Det är en plats där unga kan känna sig trygga, accepterade och få stöd. Trots att de funnits sedan 2007 har de i nuläget ingen tydlig grafisk profil och är inte heller aktiva i sociala medier, vilket gör att de riskerar att missa en stor del av sin målgrupp. Efter att ha läst rapporter om ungas psykiska ohälsa, i synnerhet de som identifierar sig som hbtqi+, blev det tydligt för oss vilken betydelse verksamheten har som mötesplats och vad en förnyelse av Bfree kan innebära för unga hbtqi+-personer.  

Genom att skapa en ny grafisk identitet med starka färger och igenkännbara illustrationer vill vi lyfta den fina gemenskap som finns i verksamheten. För att få fler att hitta till mötesplatsen har vi även tagit fram en folder och andra trycksaker som tilltalar målgruppen utan att det blir för omodernt. Vi har dessutom förlängt mötesplatsen till webben och sociala medier dit unga kan söka sig för att få stöd och pepp. På så vis hoppas vi att Bfree förblir en trygg och stärkande mötesplats som gör att fler unga vågar vara sig själva! 

Kreativt team

Jonathan Fors
Emilia Molander 
Cajsa Tapper
Elin Ulmestrand

Utbildning

Grafisk formgivare tekniker

Klass

YH22GFT

Kurs

Examensarbete