Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Yasuragi

Yasuragi är en japansk spa- och hotellanläggning beläget vid Hasseludden i Stockholm. Vi har förnyat deras grafiska identitet i syfte att bättre spegla den arkitektoniska förvandlingen som Yasuragi nyligen har genomgått.

Vårt redesignarbete tar avstamp i Yasuragis målsättning att vara en naturlig plats för andrum och reflektion, där människor ges möjlighet att möta sitt inre, sin omgivning och den japanska badtraditionen. Den målsättningen blir särskilt relevant idag när allt fler söker en lindring av vardagsstressen och en motreaktion till det digitala.

Det nya grafiska konceptet kretsar just därför kring möten, vilket speglar sig i allt från val av format till typografi. Det är mötet mellan taktila material: hårt och organiskt, fint och grovt, stort och litet. Den nya grafiska formen värnar om stillhet, enkelhet och funktion. Det genomsyrar hela identiteten – från webb till tryck. Kundupplevelsen och Yasuragis koncept stärks genom bland annat en förbättrad digital upplevelse och en ny sammanhållen förpackningslösning för badkläder och yukata. Det nya kommunikationskonceptet hämtar inspiration från mindfulness och knyter an till Yasuragi som en plats för rekreation och återhämtning.

Kreativt team

Ilona Viarouchyk
Jan Görs
Louise Sundqvist
Nille S. Lindqvist