Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Liljevalchs

Liljevalchs är en konsthall, belägen i Stockholm. Arbetets syfte var att skapa en profilering som bättre matchar deras goda renommé. Målet var att stärka kvaliteten och trovärdigheten hos varumärket för att få Liljevalchs att profilera sig som en ambassadör för kultur.

Liljevalchs är den första offentliga konsthallen i Sverige, belägen i Stockholm. Varje år anordnar de minst fyra större utställningar men är troligen mest kända för Vårsalongen som inleder varje konstår. Idag riktar de sig till till en relativt bred publik men framförallt till de som har ett särskilt intresse för konst- och andra formriktningar. Trots deras goda renommé har de idag en otydlig profilering som inte når upp till den potential som finns.

För att nå en bredare målgrupp behöver Liljevalchs visa på ett uttryck som känns modernt och elegant med en respekt för varumärkets arv och bakgrund. Varumärket ska visa på en kvalitet som trycker på Liljevalchs trovärdighet som ambassadör av kultur. Genom en ny profilering som används konsekvent bygger Liljevalchs ett starkt varumärke. Material som webbsida, app, katalog och annat tryckmaterial har skapats för att ge en bättre helhetsupplevelse av Liljevalchs som uppmanar målgruppen att engagera sig.

Kreativt team

Ida Parkå
Lovisa Hallquist
Petronella Wenngren
Rebecka Linderot