Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Kahls Kaffe

Vi har skapat en ny identitet, nya förpackningar och en e-handelslösning. Detta för att nå ut till en bredare målgrupp och stärka den etablerade, och för att tydligt kommunicera Kahls värderingar om kvalitet och hantverk.

Kahls är ett familjeföretag som drivit försäljning av kvalitetskaffe sedan 1911. Varumärket har en långt gången historia och kunskap inom kaffeproduktion, och lägger stor vikt vid miljö och hållbarhet. Hantverksmässig känsla och personlig upplevelse är något Kahls också värderar högt.

Kahls värderingar kommuniceras inte tydligt i dagsläget, och deras förpackningar är osammanhängande och skapar lätt förvirring hos konsumenten.

För att stärka och lyfta Kahls som varumärke har vi skapat en ny identitet, som med en tydlig färgkodning och namngivning ger deras kaffesortiment en mer sammanhängande struktur. Detta gör att förpackningarna kommunicerar den kvalitet Kahls vill stå för. Då deras försäljning främst görs till andra företag har vi valt att ta fram och etablera en e-handelslösning, detta för att möta en efterfrågan och bredda deras målgrupp.

Kreativt team

Johanna Hellquist
Robin Sjöberg
Christian Kaplan