Är ni som företag intresserade att erbjuda praktikplatser åt studenter vid Brobygrafiska yrkeshögskola? Det är en chans för er att vara med och säkerställa att studenten får just den kompetens som motsvarar kraven hos er. 

På Brobygrafiska ingår 24 veckors LIA-praktik i alla våra yrkeshögskoleutbildningar (förutom distansutbildningarna). LIA-praktiken sker under två perioder under utbildningen. 

Utbildning i samarbete med branschen

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik och målet är att studenterna ska vara anställningsbara  dag ett efter examen. Den praktiska delen kallas för Lärande i arbete (LIA) och innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller fler arbetsplatser. Kursen LIA sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet.  

Precis som för alla kurser finns även här en kursplan där det framgår vilka mål studenterna förväntas uppnå och hur skolan betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

Syftet med LIA är att studenterna ska få lära sig i en verklig miljö; det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får studenterna möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. 

Vad innebär det att vara LIA-företag?

Som arbetsgivare innebär LIA en möjlighet att få kontakt med framtida medarbetare och samtidigt säkerställa att den studerande får just den kompetens som motsvarar kraven hos er. 

Att fungera som LIA-företag innebär också ett ansvar. LIA är en kurs och handledaren ska se till att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och exempelvis vara med i ett arbetslag, projekt eller annan del av verksamheten. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter. 

LIA-perioderna är kurser som betygsätts. Efter genomförd LIA får ni som arbetsgivare och handledare utvärdera den studerandes prestationer. 

Hur kan vi samarbeta med LIA?

Vår LIA-ansvariga hjälper gärna till med att skapa ett samarbete kring att ta emot praktikanter. Hör av er om ni är intresserade av att ta emot en praktikant så hjälper vi er matcha platsen mot våra studerande. Sen får de studerande själva ansöka till er och ni gör ett urval. 

Vid ett sånt här samarbete förbinder ni er aldrig till att ta emot praktikanter men vi hjälps åt för att tillsammans förenkla processen för att ta emot praktikanter. 

Vår LIA-ansvariga finns också tillgänglig vid frågor som gäller LIA i stort.