Samarbete via projekt

Under sin YH-utbildning gör våra studerande ibland skarpa projekt mot branschen, både för att skapa kontakter, testa sina vingar mot verkliga case och visa på kompetensen. 

Om du är intresserad av att genomföra ett projekt med en av våra klasser så är du välkommen att fylla i dina uppgifter och beskriva projektet här nedan. Vi kan tyvärr inte garantera att ditt projekt passar i våra kurser eller att vi hinner återkoppla till dig i närtid, så ha god framförhållning. Vi planerar i huvudsak terminsvis och behöver därför gärna veta om projektet minst ett halvår i förväg för att det ska vara genomförbart.

Projektförfrågan
Kontaktperson
Kontaktperson
Förnamn
Efternamn