Brobygrafiska är nu ett ackrediterat testcenter för validering inom den grafiska branschen

Brobygrafiska är nu ett ackrediterat testcenter för validering inom den grafiska branschen 

Under förra veckan gjorde Brobygrafiska sista delen för att bli ett ackrediterat testcenter enligt Svensk industrivalidering och kan du validera utifrån Grafisk grund för den grafiska branschen.  

Henrik Smedmark, ansvarig kompetensförsörjning, från Grafiska företagen besökte utbildningscentret i samband med slutvalideringen av Brobygrafiskas tre testledare: Frida Andersson, Tommy Bonté och Lars-Olof ”Lollo” Zetterqvist.  

Roger Kristiansson, komvuxlärare i grafisk produktion på Agnesfrids Gymnasium i Malmö, genomförde det slutgiltiga testet för testledarna på Brobygrafiska som nu kan de titulera sig som klara testledare.  

”Branschens står inför ett stort generationsskifte – att kunna bidra till detta genom modellen för branschvalidering är ett viktigt steg i processen att säkerställa framtidens kompetens inom den grafiska branschen.” Evelina Nilsson, Verksamhetsansvarig Brobygrafiska 

Brobygrafiska kommer börja erbjuda möjligheten till validering under hösten – och till detta paket med möjlighet till utbildning för att nå upp till valideringskraven. Om man som företag redan nu vill lämna en intresseanmälan kan man kontakta Tommy Bonté, teknikansvarig och testledare, på Brobygrafiska.  

Vad innebär valideringen?  

Grafisk grund för operatörer innebär:  ”Yrkesrollen som grafisk operatör inom grafisk industri omfattar en rad kvalificerade arbetsuppgifter som ställer krav på specifik yrkeskompetens. Den grafiska operatören arbetar självständigt med planering, utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av produktion. Yrkesrollen förutsätter kompetens inom grundläggande grafisk kunskap och grafiska begrepp och symboler. Produktionsprocessen innefattar prepess, produktion och efterbehandling. Vidare skall den grafiska operatören kunna utföra operatörsunderhåll och service med syfte att hålla en hög tillgänglighet och störningsfri produktion. 

Har du frågor?

Tommy Bonté, 056517940