Brobygrafiska är nu ett ackrediterat testcenter för validering inom den grafiska branschen – detta innebär att du som företag har möjlighet att validera dina medarbetare hos oss på Brobygrafiska. Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv. 

Vi på Brobygrafiska kan erbjuda hela resan från kompetensutvecklingsinsatser för att nå upp till kraven i valideringen till själva valideringen.  

Lämna gärna en intresseanmälan för detta genom att maila våra teknikansvariga och testledare Tommy Bonté.