Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Naturum

Naturum är ett varumärke under Naturvårdsverket, ett center som har i syfte att vara en port ut till naturen. På ett enkelt och lättillgängligt sätt inspirerar Naturum besökaren ut i naturen för att lära sig om sin närmiljö, och på så sätt öka kunskap och förståelse kring den betydelse naturen har. Varumärket, som idag har 33 center i Sverige, saknar en gemensam grafisk identitet vilket gör kopplingen mellan de olika centrumen otydlig. Syftet med den nya identiteten är att höja kännedomen kring Naturum som helhet, lyfta varje centers unikhet och öka varumärkets igenkänning. Med inspiration från de oregelbundna former som finns i naturen samt kontrasten mellan mjukt och hårt, har vi tagit fram en ny grafisk identitet som sticker ut från mängden.

Kreativt team

Cornelia Danielsson
Ebba Hardestam
Christine Strand
Britta Thomsen

Utbildning

Grafisk formgivare/tekniker