Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm är Sveriges största museum. Ett kugghjul i det svenska maskineriet – en myndighet, men också ett uppskattat besöksmål, inte minst av den yngsta generationen. Genom att besöksfokusera och tillgänglighetsanpassa webben samt digitalisera på-plats upplevelsen med en modern, interaktiv app såg vi möjligheter i att både stärka varumärket och bredda målgruppen – se till att Naturhistoriska blir ett barndomsminne som du vill återkomma till hela livet. Med appen, som både fungerar som en digital vägledning på muséet och som ett lärorikt underhållnings verktyg där besökarna kan tävla mot sig själva och andra, ger Naturhistoriska besökaren en anledning till att återkomma igen, och igen – och igen.

Kreativt team

Maria Jenelius
Anna Iasdotter
Frida Svensson
Fredric Nilsson

Utbildning

Digital designer