Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Artipelag

Artipelag är ett kulturcentrum beläget i Stockholms skärgård. Grundvisionen
var att förmedla en plattform för ett möte mellan natur, kultur och arkitektur. I
dagsläget kommunicerar Artipelag ett för stort utbud till företag såväl som
privatkunder. De vill nå och behaga alla.
Vi har uppdaterat den visuella identiteten i syfte att återkoppla till Artipelags
kärna. Den nya identiteten tar avstamp i den harmoniska skärgården,
arkitekturens dynamik och den genuina konsten.

 

Kreativt team

Emma Enblom
Filip Hjert
Hampus Hägelstam
Jenny Gadh

Utbildning

Grafisk formgivare/tekniker