Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

1177

På grund av den rådande pandemin har digitaliseringen ökat och förväntningarna på digitala tjänster lika så. 1177 är en vårdguide som de allra flesta vänder sig till när de är i behov av vårdkontakt. För att uppdatera appen till den nivå man som användare kan förvänta sig, omarbetade vi hela dess struktur. Ett stort fokus lades på att göra den mer tillgänglig. Detta gjordes genom att fokusera på bra textstorlekar, kontraster i färger samt tydlig struktur och hierarki.
Vi gav även appen ett rejält lyft visuellt med bland annat en ny logga, enhetliga färger samt nya ikoner och illustrationer.

Kreativt team

Elin Andersson
Frida Brunström
Maxine Eddus
Noortje van Riet

Utbildning

Visuell grafisk kommunikatör