Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Ansök till Hållbar varumärkesstrategi

Vill du få förståelse och kunskap i hållbarhetsfrågor för att kunna hjälpa företag utveckla både varumärke och kommunikation ur ett hållbarhetsperspektiv? 

Ansök till vår vidareutbildning Hållbar varumärkesstrategi. Senast den 13 september 2021.

Vad behöver jag för att ansöka?

Antagningskravet för våra vidareutbildningar är eftergymnasial utbildning inom området, motsvarande YH-utbildningarna Visuell grafisk kommunikatör, Grafisk formgivare/tekniker och Förpackningsdesigner. Alternativt arbetslivserfarenhet motsvarande utbildningarna.

Som ett led i antagningsprocessen använder vi oss dessutom av ett särskilt prov.

Vilken studietakt har utbildningen?

Utbildningen är på halvfart under 30 veckor vilket ger möjlighet att arbeta under studierna.

Hur hålls utbildningen?

Under utbildningen varvas inspelade och livesända föreläsningar, enskilda projektarbeten och gruppövningar, inlämningsuppgifter, kamratutvärderingar med kortare litteratur.