Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Teddy Saxfors – Senior Designer

Utbildning: Grafisk formgivare/tekniker 

Vad är din arbetsroll och var jobbar du idag? 
Jag arbetar som Senior Designer på design- och varumärkesbyrån Sensibar i Stockholm. 

Vilket år tog du examen och vad gjorde du efter utbildningen? 
Jag tog examen 2016 och direkt efter min utbildning fick jag jobb som designer på byrån som jag hade min sista praktik på. 

Fanns det några fördelar med att studera på Brobygrafiska? 
Efter att ha jobbat i 7 år på olika byråer och träffat olika anställda och praktikanter från olika skolar har jag märkt att det bästa med att ha studerat på Broby måste varit allt det praktiska. Att få tillgång till den maskinpark ni erbjöd samt allt material gjorde att ens kreativitet kunde flöda fritt. Sen att skolan ligger i ett litet samhälle i Värmland var inte direkt någon nackdel. Man fick mycket tid att vara kreativ på samt att bo som vi gjorde med närheten till skolan och varandra gjorde att det blev mycket roliga fester och kvällar. 

Vilken är den största lärdomen du tar med dig från din studietid? 
Den största lärdomen jag tar med mig från min studietid är att det inte är nödvändigt att studera vid en välkänd skola i Stockholm för att få anställning på en kvalitetsbyrå. Det är min passion, arbetsinsats och förmåga att visa upp min kompetens som är avgörande. 

Hur var det att bo i Sunne under utbildningen? Alternativt, hur var det att pendla till Sunne? 
En stor fördel med att studera vid en skola i ett litet samhälle i Värmland var att jag fick mycket tid att vara kreativ. Dessutom var närheten till skolan och mina klasskamrater en stor fördel, då det skapade en gemenskap och möjlighet till samarbete. Vi hade också möjlighet att ha roliga fester och kvällar tillsammans, vilket bidrog till en trevlig och stimulerande studiemiljö. Sammantaget bidrog detta till att jag kunde utveckla min kreativitet och samtidigt ha en riktigt rolig studietid.