LN

Vi har gjort en re-design för Ellen, ett svenskt företag som 2002 lanserade de första probiotiska tampongerna. Sedan dess har det tillkommit produkter, med probiotikan i fortsatt fokus. Idag känns varumärket medicinskt och trovärdigt, men har en identitet som skiftar. Det speglar inte det självsäkra livsstilsvarumärket man letar efter. För att uppdatera Ellen har vi dels ändrat namnet till LN Intimate care, ett mer neutralt varumärkesnamn. Den nya identiteten kommunicerar LN som ett enhetligt och positivt varumärke som betonar att du ska ta hand om DIG för ditt bästa och ingen annans. Vi har också fokuserat på att kommunicera LN som ett varumärke för alla, oavsett kön. LN är nu det relevanta och självsäkra varumärke som målgruppen letar efter.

Kreativt team

Linn Lou
Emelie Franck
Elin Högberg
Emma Josefsson
Ellen Ranebo

Utbildning

Förpackningsdesigner