Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Bibbla

Idag erbjuder Sveriges bibliotek flera digitala tjänster för olika typer av digitala format: en app för ljud- och e-böcker, en webbtjänst för film, en tjänst för tidningar och tidskrifter. I en tid när innehåll hela tiden kommer i nya format, både fysiska och digitala, behöver biblioteken fortsätta vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Med en heltäckande process från varumärkesanalys, struktur av information och flöden till visuell identitet, har vi utvecklat Bibbla.
Bibbla erbjuder ett digitalt bibliotek för alla i en mångfaldig omgivning med en uppmuntrande röst. Tjänsten ska förenkla människors tillgång till information, kunskap och upplevelser.

Kreativt team

Josef Sjölin
Linda Högnäs
Irene Danielsson
Pontus Oskarsson

Utbildning

Visuell grafisk kommunikatör