Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Hållbar varumärkesstrategi

Längd

20 veckor

Poäng

50

Platser

25

Entry place

Distans

Praktik

Nej

Finansiering

Avgiftsfri / CSN

Behörighet

Eftergymnasial utbild. inom området

Ansökan

Stänger 9 augusti

Utbildningen startar 30 september 2024.

Vill du få förståelse och kunskap i hållbarhetsfrågor för att kunna hjälpa företag utveckla både varumärke och kommunikation ur ett hållbarhetsperspektiv? 

 

Kurser

På Brobygrafiska samarbetar vi med flera aktörer i branschen och våra utbildningar styrs av en ledningsgrupp där minst 50 % av representanterna kommer ifrån näringslivet. Som student får du chansen att jobba med både verkliga och fiktiva uppdrag.  

Se exempel på tidigare studenters case. 

Om utbildningen 

Hållbar varumärkesstrategi är en 4 månader lång vidareutbildning som går på distans via yrkeshögskolan Brobygrafiska. Utbildningen 30 september 2024, är avgiftsfri och den behörighet som krävs är eftergymnasial utbildning inom området. 

Syftet med utbildningen är att tillgodose ett behov för hållbar kommunikation, eftersom detta är en kompetens som saknas hos många företag. Enligt Svensk Handels hållbarhetsundersökning är hållbarhet den tredje viktigaste faktorn vid ett köp, efter pris och kvalitet.  

Rapporten visar också att kunderna i mycket hög grad efterfrågar hjälp med att ta hållbara beslut genom information och marknadsföring. Varumärken, organisationer och myndigheter behöver skapa tydliga strategier för att kunna påverka samhället att ändra riktning mot ett hållbart konsumtionsbeteende. För detta krävs verklig kunskap om vad som är hållbart.   

Den här vidareutbildningen inom hållbar varumärkesstrategi passar bra för dig som jobbar inom kommunikation, design, copywriting eller IT där denna utmaning är – eller kommer bli – ett faktum.  

Vidareutbildningen innehåller tre kurser och går på distans. Utbildningen är på halvfart under 20 veckor vilket ger möjlighet att arbeta under studierna.

För vem passar vidareutbildningen hållbar varumärkesstrategi? 

Hållbar varumärkesstrategi är en vidareutbildning för yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen. Utbildningen ger en grund inom hållbar utveckling. Sen kan kunskaperna appliceras i ett företags varumärke och kommunikation. Att kunna värdera produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv kommer bli en allt mer eftertraktad kompetens inom kommunikationsbranschen. 

Du som är intresserad av den här utbildningen är redan yrkesverksam och bör ha med dig förkunskapskrav i form av en grundutbildning inom området och/eller arbetslivserfarenhet. Utbildningen ger en generell up-skill till dig inom kommunikationsbranschen, men passar också dig som jobbar inom det grafiska och IT-sektorn. 

Vad innehåller utbildningen? 

Den här vidareutbildningen går igenom grundläggande förståelse för det komplexa arbetet med hållbar utveckling samt ger en fördjupning i hur miljöutredningar och miljöbedömningar som livscykelanalys kan användas i kombination med varumärkesbyggande 

Vi går igenom hur du på ett långsiktigt och övergripande sätt formar och stärker ett varumärkes kommunikation och positionering med hållbarhet i fokus. Du får också lära dig hur berättande kan användas för att bygga ett varumärke utifrån hållbarhetsaspekter. 

Utbildningen är en motreaktion på hur varumärken väljer att spela på kundernas associationer, förutfattade meningar och förväntningar i att få något att verka hållbart (vanligtvis kallat greenwashing). Du får förståelse för hållbarhet i praktiken för att hjälpa slutkonsumenten att göra hållbara val på riktigt. 

Under utbildningen lär du dig:  

Vad innehåller utbildningen? 

Kursen ger övergripande kunskaper om förpackningens roll i värdekedjan och komplexiteten kring en förpacknings livscykel och hur den kan vara hållbar i alla aspekter från produktion, transport, hållbarhet och tillgänglighet. Kursen ska ge den studerande fördjupade materialkunskaper ur ett hållbarhetsperspektiv. De studerande ges färdigheter i att analysera hållbarhetsaspekter för förpackningar.

Under utbildningen lär du dig:  

För vem passar vidareutbildningen Hållbara och tillgängliga förpackningar? 

Hållbara och tillgängliga förpackningar är en vidareutbildning för yrkesverksamma inom förpackningsbranschen, designbranschen eller för dig som behöver beställarkompetens inom förpackningar. Utbildningen ger en grund inom hållbara och tillgängliga förpackningar

Du som är intresserad av den här utbildningen är redan yrkesverksam och bör ha med dig förkunskapskrav i form av en grundutbildning inom området och/eller arbetslivserfarenhet. 

Frågor om utbildningen: 

Vad behöver jag för att ansöka? 

Antagningskravet för våra vidareutbildningar är eftergymnasial utbildning inom området, motsvarande YH-utbildningarna Digital design, Grafisk formgivare/tekniker och Förpackningsdesigner. Alternativt arbetslivserfarenhet motsvarande utbildningarna. 

Som ett led i antagningsprocessen använder vi oss dessutom av ett särskilt prov.   

Kan jag göra en sen anmälan till utbildningen Hållbar varumärkesstrategi? 

Om du inte hann skicka in din ansökan i tid innan sista ansökningsdag går det bra att du lämnar in en sen anmälan.  

Du kan göra en sen anmälan till alla våra YH-utbildningar. Både de som går på Brobygrafiska på plats i Sunne och de som går på distans.  

De sena anmälningar behandlas i mån av plats och i den ordning de kommit in till oss. Vi kan inte garantera att du blir antagen till någon av utbildningarna. Men eftersom utbildningarna får avhopp finns ändå en möjlighet att bli antagen, även om du lämnat in en sen anmälan. 

Sena anmälningar lämnas, precis som vanliga ansökningar, in via sajten YH-antagning. Det är även där du får ditt antagningsbesked så snart vi hunnit behandla din ansökan. 

Hur är Brobygrafiska som skola? 

Brobygrafiska är en liten designskola som håller hög kvalité med kompetenta och engagerade lärare. Den personal och föreläsare du handleds av under distansutbildningen har stor yrkeskunskap, driv och kompetens. Dessutom delar de gärna med sig av sina kunskaper och insikter om såväl branschen som yrket.  

Brobygrafiskas utbildningar är utmanande, ger dig praktisk kunskap och är samtidigt roliga.

Är utbildningen helt på distans eller förekommer träffar? 

Utbildningen sker på distans via Microsoft Teams.

Vilken studietakt har utbildningen? 

Utbildningen genomförs på halvfart.

Hur hålls utbildningen?  

Föreläsningarna är förinspelade och du ser dem förslagsvis inför den vecka de hör till. Till varje vecka hör också oftast en inlämningsuppgift. Varje vecka schemaläggs en handledningstid där du får möjlighet att via ett Teamsmöte diskutera med utbildare, andra studerande och få hjälp med övningar. Du har också tillgång till handledare via chatt.

Jag har fler funderingar. 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. 

Har du frågor?

Peter Bared, 0565-179 12