Du hälsas nu välkommen till ett konkret samtal med likasinnade i din bransch kring kompetensbehoven i Värmland under de kommande 5 åren!

Med stöd från Region Värmland genomför Brobygrafiska just nu en förstudie med syftet att kartlägga hur kompetensbehovet ser ut att förändras inom yrkesområden som tryckare, kommunikatör/marknadsförare och programmerare/webbutvecklare i Värmland under de kommande 5 åren.  

Studien utgår från hur behoven av kompetens ser ut i dagsläget för att på så sätt kunna förutse kommande förändringar och avgöra vilka behov som kommer att finnas i framtiden, med särskilt fokus på att belysa jämställdhet och mångfald inom de specifika yrkesgrupperna.  

Målet för studien är att vi och andra utbildningsaktörer i förlängningen skall kunna tillmötesgå dessa framtida behov med fortbildningar och längre utbildningar, som medverkar till att utöka antalet möjliga medarbetare med rätt kompetens för just ert yrkesområde! 

Vid detta tillfälle fokuserar vi på följande branscher/yrkesområden: 

  • – Marknadsföring/kommunikation
  • – IT/Programmering/Webbutveckling
  • – Tryckproduktion

Var med och trygga er kompetensförsörjning!