Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Utbildningsstart hösten 2022

I mycket hård konkurrens har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat Brobygrafiskas yrkeshögskoleutbildningar Förpackningsdesigner och Digital designer med start hösten 2022.

Tillsammans med de två utbildningarna som nu beviljats startar även Grafisk formgivare/tekniker i höst. Det innebär totalt 100 sökbara platser till utbildningar specialutformade utifrån kompetenskrav branschen efterfrågar. Förpackningsdesigner 30 platser, Digital designer 35 platser och Grafisk formgivare/tekniker 35 platser.