Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Utbildningen Visuell grafisk kommunikatör byter namn till Digital designer – nytt namn samma innehåll

För att titeln på utbildningen bättre ska återspegla utbildningens innehåll och yrkesutgång har vi valt att byta namnet till ”Digital designer”. Vi ser att detta kommer gynna både bransch och studerande. Ni som just nu har ansökt om att studera utbildningen Visuell grafisk kommunikatör kommer alltså nu se att ni har ansökt till Digital designer.

Utbildningen kommer inte att byta innehåll utan det är enbart namnet som ändras. Vi på Brobygrafiska ser detta som ett viktigt led i vårt strategiska utvecklingsarbete.