Visuell grafisk kommunikatör

Visuell grafisk kommunikatör är en tvåårig YH-utbildning som ger dig kompetens inom design, produktion och kommunikation för i huvudsak digitala medier, från idé till färdig produkt. Kompetensen är efterfrågad, då en visuell grafisk kommunikatör kan skapa användarvänlig och
interaktiv kommunikation i form av t ex nya digitala tjänster samt sociala- och traditionella medier.

Designuppdraget har onekligen förändrats. Tidigare var kompetensen att designa och producera material för webb och print uppdelad på olika personer. Så är det inte längre: idag söks grafiska formgivare med aktuell och bred kompetens, som kan formge och producera för digitala medier med fokus på användbarhet och interaktivitet.

Idag krävs att formgivaren har förståelse för konsumenternas förflyttning i medielandskapet, och hur dessa konsumenter – som ofta själva formar sitt reklam- och mediaintag – ska bemötas. Tiden kräver nya sätt att arbeta med kommunikation och varumärkesbyggnad; formgivaren måste förstå såväl användarbeteende som mediekanalers möjligheter och begränsningar. Därutöver krävs en djup teknisk förståelse och förmåga att producera material för olika typer av skärmar och enheter.

Utbildningens upplägg

Utbildningen har ett kreativt fokus och är praktiskt inriktad. Du lär dig också produktionsverktyg som programvaror för webbproduktion, designverktyg, skissarbete och foto/film mm. Du får utöver detta en grundläggande kunskap om enklare printproduktion.

Utbildningen genomförs i projektform. Projektformen är till för att skapa en vana för dig att arbeta i den form som branschen uteslutande använder. Projektformen ger även goda förutsättningar att träna på viktiga kompetenser som problemlösning, gruppdynamik, planering och kundkontakter.

Projekten är ofta kopplade till verkliga uppdragsgivare.
Exempel på uppdrag kan vara reklamkampanjer, grafiska profiler, kommunikationsplattformar, webbplatser och kampanjer i sociala medier.

Kurser

Examensarbete
25p
Grafisk design 1
30p
Grafisk design 2
20p
Koncept, Idé & Storytelling
20p
Ledarskap och gruppdynamik
10p
LIA, praktik
130p
Mediestrategi
15p
Gränssnittsdesign och programmering
50p
Medieproduktion
40p
Varumärkesstrategi
20p
Visualisering – 2D/3D
40p

Praktik - Lärande i arbete

I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, så kallat lärande i arbete (LIA). De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.  Exempel på företag där du kan göra din praktik:

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som visuell grafisk kommunikatör, UX Designer, Digital designer, Grafisk designer eller Front-end utvecklare/designer på reklambyråer, webbyråer och designbyråer.

Yrkeshögskola

YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete på arbetsplats. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp bestående av minst 50 % ledamöter från näringslivet.

Utbildningen står under statlig tillsyn, är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Du kan gå en YH-utbildning i Sverige om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Läs mer på yhmyndigheten.se.

Behörighet

Brobygrafiskas utbildningar är eftergymnasiala och kräver minst grundläggande behörighet.

Det finns olika sätt att ha grundläggande behörighet på beroende på när, var och hur man har studerat, exempelvis så har du grundläggande behörighet om:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Vill du läsa mer om grundläggande behörighet så kan du göra det hos Universitet och högskolerådet. 

Om du inte uppfyller behörighetskraven

Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Detta kan du göra via vår YH-administratör Laurence Autard de Bragard.

Du kan även läsa mer om behörighet hos Yrkeshögskolan.se

Pedagogiskt stöd

Det finns möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd via exempelvis förlängd studietid eller teckenspråkstolkning. Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som reglerar detta och du kan läsa mer om det här.

Urval

Alla behöriga sökande kallas till särskilt prov då man utför olika individuella uppgifter. Kallas görs även de som inte har formell behörighet, men som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Egenskaper som bedöms vid provet är: förmåga för logiskt och systematiskt tänkande, förståelse för teknik samt förmåga att tolka en brief och ta till sig ett uppdrag.

 

Information

Kontaktperson

Ansök till utbildningen

Ansökan sker via YH-antagning.se, klicka här för att ansöka.