Tjänstedesigner mot e-handel*

Tjänstedesigner mot e-handel är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med fokus på e-handel. Den digitala tjänstedesignern arbetar med utformning och utveckling av e-handel, med appar, kampanjsajter, tjänster och butiksmiljöer. Centrala delar i utbildningen är tjänsteutveckling, användbarhet, varumärkesutveckling och, inte minst, djupgående produktionskunskap. En digital tjänsteutvecklare/formgivare med inriktning mot e-handel kan arbeta inom en rad olika näringar, såväl inom mindre verksamheter som i stora multinationella företag. Utbildningen syftar till att ta ett helhetsgrepp om köpupplevelsen, vilket kan betraktas som en överlevnadsfråga för alla handlare.

*Januari 2019 kommer besked från YH-myndigheten vilka utbildningar som beviljas. Beviljade utbildningar startar augusti 2019.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av praktisk och teoretisk undervisning, där tonvikten läggs på praktisk problemlösning. Under utbildningen jobbar du med verkliga uppdrag från olika företag och organisationer med syfte att förbereda dig för branschens krav.

Du lär dig UX-design mot digitala medier med fokus på e-handel och fysisk handel. Centralt är också kunskaper om varumärkesbyggande i omnikanaler. Du får också gedigna kunskaper i de produktionstekniska delarna, de vanligaste programvarorna, system inom digital produktion och hur du använder dessa på ett professionellt och produktionsmässigt sätt. Programvarorna rör i första hand områden som gränssnittsdesign, front-end design, webbutveckling, bildhantering, illustration, foto, animation, 3d-visualisering och film.

Kurser

Design
30 YH-p
Digitala Medier
60 YH-p
E-handel
20 YH-p
Examensarbete
30 YH-p
Koncept och visualisering (AR/VR)
50 YH-p
Lärande i arbete (praktik)
130 YH-p
Retail i omnikanaler
30 YH-p
Tjänst- & upplevelsedesign
30 YH-p
Varumärkes- och marknadsstrategi
20 YH-p

Praktik - Lärande i arbete

I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, lärande i arbete. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i det verkliga arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din praktik såväl i Sverige som utomlands.

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du en yrkeshögskoleexamen.

 

Behörighet

Brobygrafiskas utbildningar är eftergymnasiala och kräver minst grundläggande behörighet. Det finns olika sätt att ha grundläggande behörighet på beroende på när, var och hur man har studerat, exempelvis så har du grundläggande behörighet om:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Vill du läsa mer om grundläggande behörighet så kan du göra det hos Universitet och högskolerådet. 

Om du inte uppfyller behörighetskraven

Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Detta kan du göra via vår YH-administratör Laurence Autard de Bragard.

Du kan även läsa mer om behörighet hos Yrkeshögskolan.se

 

Urval

Alla behöriga sökande kallas till särskilt prov då man utför olika individuella uppgifter. Kallas görs även de som inte har formell behörighet, men som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Egenskaper som bedöms vid provet är: förmåga för logiskt och systematiskt tänkande, förståelse för teknik samt förmåga att tolka en brief och ta till sig ett uppdrag.

Pedagogiskt stöd

Det finns möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här.

Information

Besked från MYH kommer
Januari 2019

Ansök till utbildningen

Om utbildningen beviljas öppnar antagningen 15 Mars 2019. Länk till ansökningen kommer finnas här.