Grafisk förpackningstekniker

(Tidigare namn: Prepress- och trycktekniker)

Utbildningsstart flyttad till vårterminen 2019. Sista ansökningsdag 18 november, välkommen med din ansökan!

Problemlösning och förbättringsarbete i världens tredje största bransch. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av teknik, automatiska flöden och att styra en produktion med kvalitet och lönsamhet. Du lär dig att anpassa förpackningsdesign från digitala filer till tryckbara förpackningar och problemsökning i produktionskedjan för att nå bästa tryckresultat.

Utbildningen kommer att fokusera på området prepress och tryck, det börjar när kunden har godkänt en ny design. Prepress arbetet består i att anpassa designen för rätt tryckpress, material och efterbearbetning. Det görs med programvaror från Adobe och Esko. Kombinationen prepress och trycktekniker ger dig helt nya kunskaper och gör dig attraktiv inom branschen.

Här ansöker du till utbildningen

Frågor och svar om yrkeshögskoleutbildning på Brobygrafiska

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd på samma sätt som i produktionen av förpackningsmaterial. Där dokumentation, uppföljning och förbättringsarbete är viktiga delar. Hur har vi jobbat, vad blev resultatet, hur skulle vi ha gjort det bättre är frågor du ständigt ställer och tar fram svaret på. Utbildningen består av teoretisk och praktisk undervisning där tonvikten läggs på praktisk problemlösning. Kurserna bedrivs med de senaste programvarorna, instrument och utrustningar inom området.

Kurser

Introduktion
10 YH-p
Grafisk data I
20 YH-p
Processteknik I
60 YH-p
För- och efterbearbetning
20 YH-p
Grafisk data II
20 YH-p
Lärande i arbete
130 YH-p
Materiallära
10 YH-p
Prepress
40 YH-p
Processteknik II
60 YH-p
Examensprojekt
30 YH-p

Praktik - Lärande i arbete

I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, sk lärande i arbete. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i det verkliga arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din praktik såväl i Sverige som utomlands.

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du en yrkeshögskoleexamen. Saknas poäng för full examen erhåller du ett utbildningsbevis.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser för att jobba som prepress och tryck specialist hos leverantör till förpackningsbranschen eller hos varumärkesägare/produktionsbyråer. Du kan också jobba som förpackningstryckare eller prepressoperatör på prepressbyrå eller på inhouse avdelning inom ett förpackningstryckeri.

Yrkeshögskola

YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete på arbetsplats. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp bestående av minst 50 % ledamöter från näringslivet.

Utbildningen står under statlig tillsyn, är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Du kan gå en YH-utbildning i Sverige om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Läs mer på yhmyndigheten.se.

Behörighet

Brobygrafiskas utbildningar är eftergymnasiala och kräver minst grundläggande behörighet. Det finns olika sätt att ha grundläggande behörighet på beroende på när, var och hur man har studerat, exempelvis så har du grundläggande behörighet om:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Vill du läsa mer om grundläggande behörighet så kan du göra det hos Universitet och högskolerådet. 

Om du inte uppfyller behörighetskraven

Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Detta kan du göra via vår YH-administratör Laurence Autard de Bragard.

Du kan även läsa mer om behörighet hos Yrkeshögskolan.se

Pedagogiskt stöd

Det finns möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd via exempelvis förlängd studietid eller teckenspråkstolkning. Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som reglerar detta och du kan läsa mer om det här.

Studentboende

Sunne har ett studentboende 500 m från Brobygrafiska och med närhet till centrum, naturen, sporthallar och fritidsaktiviteter. Läs här för mer information och ansökan om studentlägenhet.

 

Information

Ansökan
Ansökan stänger
18 november 2018
Utbildningen startar
Januari 2019

Ansök till utbildningen

Ansökan sker via YH-antagning.se, klicka här för att ansöka.