Grafisk formgivare/tekniker

Grafisk formgivare/tekniker är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-p som ger dig kompetens i grafisk formgivning i kombination med en hög kunskapsnivå av det senaste inom grafiska mjukvaror, maskiner och produktionsflöden. En formgivare som kan säkerställa att skärm- och printproduktionen fungerar hela vägen till slutprodukt är en efterfrågad kompetens.

Inom reklam- och designbyråer har kraven på effektivitet och efterfrågan på kompetens förändrats. Tidigare utfördes olika arbetsuppgifter i olika steg av olika arbetsgrupper, idag måste färre personer ha bredare kompetens och arbeta mer kostnadseffektivt. Såväl reklam – och designbyråer som reproföretag tar i allt större omfattning ett helhetsansvar. Den som skapar originalet ska kunna förutse och garantera det tryckta slutresultatet. Det allt mer omfattande utbudet av digitala medier som samspelar med trycksaker ställer högre krav på teknisk kompetens, kontinuerlig insyn och förståelse för den grafiska branschen. Därför rekryterar företag numer personal som besitter djupare teknisk förståelse i kombination med breda kunskaper inom grafisk form och design.

Frågor och svar om yrkeshögskoleutbildning på Brobygrafiska

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av praktisk och teoretisk undervisning, där tonvikten läggs på praktisk problemlösning. Under utbildningen jobbar du med verkliga uppdrag från olika företag och organisationer. Syftet är att förbereda dig inför branschens krav. Med kompetenta lärare och breda branschkontakter skapas en kreativ studiemiljö och goda framtidsutsikter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen hanterar de arbetsmetoder och de specifika yrkeskunskaper som förekommer inom yrkesområdena grafisk formgivare, originalare, AD-assistent och reprooperatör.

Du lär dig typografi, layout, kommunikation, målgruppsanalys, varumärkesanalys och varumärkesstrategi. Du får dessutom gedigna kunskaper i de produktionstekniska delarna, de vanligast förekommande programvarorna inom den grafiska branschen och hur du använder dessa på ett professionellt och produktionsmässigt sätt. Programvarorna rör i första hand områden som illustration, bildhantering, retusch, typografi och layout, filkontroll, administration, kulörstyrning, automatisering av grafiska arbetsflöden, färdigställande för tryck, studiofoto, 3D-modellering och visualisering.

Kurser

Avancerad retusch & visualisering
20p
Digital administration och variabeldata
15p
Examensarbete
25p
Foto, film & 3D
25p
Grafisk design 1
20p
Grafisk design 2
20p
Grafisk fördjupning
25p
Grafisk grund
30p
Grafisk teknik
10p
Kommunikation
20p
LIA, praktik
130p
Prepress & Automatiska flöden
20p
Prepress & Kulörstyrning
20p
Webbdesign
20p

Praktik - Lärande i arbete

I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, sk lärande i arbete (LIA). Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i det verkliga arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands. Brobygrafiska har ett stort nationellt och internationellt nätverk med ledande företag i branschen. Exempel på företag där våra studenter haft sin LIA är:

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser för att kunna arbeta på en produktionsbyrå, designbyrå, reklambyrå. inhousebyrå eller ett reproföretag där arbetsrollen omfattar både grafisk formgivning, originalarbete och reproduktion. Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är grafisk formgivare, AD-assistent, originalare, service provider, prepressoperatör och fotoretuschör.

Yrkeshögskola

YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete på arbetsplats. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp bestående av minst 50 % ledamöter från näringslivet. Utbildningen står under statlig tillsyn, är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Du kan gå en YH-utbildning i Sverige om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Läs mer på yhmyndigheten.se.

Behörighet

Brobygrafiskas utbildningar är eftergymnasiala och kräver minst grundläggande behörighet.

Det finns olika sätt att ha grundläggande behörighet på beroende på när, var och hur man har studerat, exempelvis så har du grundläggande behörighet om:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Vill du läsa mer om grundläggande behörighet så kan du göra det hos Universitet och högskolerådet.  Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Detta kan du göra via vår YH-administratör Agnetha GustavssonDu kan även läsa mer om behörighet hos Yrkeshögskolan.se

Urval

Alla behöriga sökande kallas till särskilt prov då man utför olika individuella uppgifter. Kallas görs även de som inte har formell behörighet, men som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen. Egenskaper som bedöms vid provet är: förmåga för logiskt och systematiskt tänkande, förståelse för teknik samt förmåga att tolka en brief och ta till sig ett uppdrag.

Pedagogiskt stöd

Det finns möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer här.

Studentboende

Sunne har ett studentboende 500 m från Brobygrafiska och med närhet till centrum, naturen, sporthallar och fritidsaktiviteter. Läs här för mer information och ansökan om studentlägenhet.

Information

Kontaktperson

Ansök till utbildningen

Ansökan sker via YH-antagning.se, klicka här för att ansöka.