Förpackningsdesigner

En förpackning har många uppgifter. Den ska skydda innehållet vid hantering och leverans samt sälja produkten på butikshyllan. En väldesignad förpackning gör mer än att sälja produkten, den representerar varumärket, särskiljer produkten från konkurrerande artiklar och stimulerar målgruppen till köp. Förpackningsdesign handlar om att kommunicera en känsla som är representativ för produkten och varumärket med hjälp av illustrationer, färg, typografi, olika förpackningsmaterial och konstruktionslösningar.

Som blivande förpackningsdesigner kommer du att utvecklas i en kreativ studiemiljö med tillgång till de senaste tekniska lösningarna inom förpackningsbranschen. Skolans unika profil, helhetssyn och förståelse för hela produktionsflödet ”från idéskiss till färdig förpackning” i kombination med gedigen hantverkskunskap, är eftertraktad kompetens i branschen.

Förpackningsdesign innefattar arbetet med varumärkesbyggande, kommunikation, grafisk design, förpackningens dekor, form och funktion. Utbildningen innefattar även kunskaper gällande hållbarhet, material, logistik, tryckteknik samt butiksexponering. Den breda basen ger dig oändliga möjligheter.

Frågor och svar om yrkeshögskoleutbildning på Brobygrafiska

Utbildningens upplägg

Förpackningsdesigner är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-p med fokus på kommunikation, design, form och funktion. Utbildningen ger dig kompetenser som täcker kunskapsklyftorna mellan design, konstruktion, repro, tryck och efterbearbetning.

Utbildningen utvecklar och utmanar din kreativa och logiska förmåga. Studierna består av praktisk och teoretisk undervisning, där tonvikten läggs på praktisk problemlösning. Under utbildningen jobbar studenterna med verkliga uppdrag från olika företag och organisationer, allt för att skapa en så verklighetsnära arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att förbereda de studerande för branschens krav.

Med kompetenta lärare, stor och specialanpassad teknikpark samt breda branschkontakter skapas en kreativ studiemiljö och goda framtidsutsikter.

Kurser

Examensprojekt
30p
Förpackningsdesign
25p
Förpackningskonstruktion 1
35p
Förpackningskonstruktion 2
25p
Grafisk data
30p
Grafisk design 1
35p
Grafisk design 2
25p
Praktik (Lärande i arbete)
140p
Prepress
40p
Produktionsteknik
15p

Praktik - Lärande i arbete

I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, så kallat lärande i arbete (LIA). Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i det verkliga arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder ofta till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands. Brobygrafiska har ett stort nationellt och internationellt nätverk med ledande företag i branschen. Exempel på företag där våra studenter haft sin praktik är:

Examen

När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla kurser erhåller du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Saknas poäng för full examen erhåller du ett utbildningsbevis.

Efter avslutad utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta som förpackningsdesigner, förpackningskonstruktör, förpackningsutvecklare samt grafisk designer med mera. Exempel på arbetsplatser är designbyrå, konstruktionsföretag, konverterare, förpackningsmaterialstillverkare eller hos varumärkesägare.

Yrkeshögskola

YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete på arbetsplats. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp bestående av minst 50 % ledamöter från näringslivet. Utbildningen står under statlig tillsyn, är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Du kan gå en YH-utbildning i Sverige om du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Läs mer på yhmyndigheten.se.

Behörighet

Brobygrafiskas utbildningar är eftergymnasiala och kräver minst grundläggande behörighet.
 
Det finns olika sätt att ha grundläggande behörighet på beroende på när, var och hur man har studerat, exempelvis så har du grundläggande behörighet om:
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Vill du läsa mer om grundläggande behörighet så kan du göra det hos Universitet och högskolerådet.  Om du inte uppfyller behörighetskraven har du möjlighet att ansöka om dispens. Detta kan du göra via vår YH-administratör Agnetha GustavssonDu kan även läsa mer om behörighet hos Yrkeshögskolan.se

Urval

Alla behöriga sökande kallas till särskilt prov då man utför olika individuella uppgifter. Kallas görs även de som inte har formell behörighet, men som bedöms kunna tillgodogöra sig grundläggande behörighet. Egenskaper som bedöms vid provet är: förmåga för logiskt och systematiskt tänkande, förståelse för teknik samt förmåga att tolka en brief och ta till sig ett uppdrag.

Pedagogiskt stöd

Det finns möjlighet till särskilt pedagogiskt stöd via exempelvis förlängd studietid eller teckenspråkstolkning. Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som reglerar detta och du kan läsa mer om det här.

Studentboende

Sunne har ett studentboende med närhet till Brobygrafiska, centrum, naturen, sporthallar och fritidsaktiviteter. Det är inte Brobygrafiska som administrerar boendet utan Sunne Bostads AB.  Läs här för mer information och ansökan om boende.

Information

Kontaktperson

Ansök till utbildningen

Ansökan sker via YH-antagning.se, klicka här för att ansöka.