Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Tre vidareutbildningar på distans till Brobygrafiska

Brobygrafiska har nu fått tre beviljade nya vidareutbildningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. Prioriterade områden är utbildningar som motsvarar behov av ökad kompetens, digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet.

Hållbar varumärkesstrategi, Front-end och UX-UI designer är de tre vidareutbildningarna som kommer att finnas med start i januari 2021 och augusti 2021.

“Brobygrafiska planerade redan i augusti 2019 att satsa fler utbildningar på distans.  Samarbete och resurser från Grafiska Företagens stipendiefond har möjliggjort satsningen. Myndighetens för Yrkeshögskolans beslut om korta utbildningar visade sig passa in på ett utmärkt sätt i vår strategi i att erbjuda våra branscher viktig kompetensförstärkning.”   säger Per Branzén, Verksamhetsansvarig, Brobygrafiska

De beviljade vidareutbildningarna är på 75 yh-poäng och kommer sträcka sig över 25 veckor. Vidareutbildningarna kommer ske på distans med två träffar på plats i Sunne. Första träffen är en heldag i uppstarten där man går igenom utbildningens upplägg och mål, sedan kommer utbildningen ske på distans via vår läroplattform. De första fem veckorna av utbildningen kommer genomföras på helfart - där ingår även träffen på plats på Brobygrafiska i Sunne, detta för att de studerande ska få en chans att komma igång och få en bra start. Resterande veckor av utbildningen kommer vara på halvfart för att man ska kunna få möjlighet att arbeta samtidigt. Den andra träffen sker i slutet av utbildningen och kommer knyta ihop vidareutbildningen och ger den studerande en påbyggnad av dess tidigare yrke.

Brobygrafiska kommer under 2021 att ha 168 studerande på distans.
Respektive vidareutbildning har blivit beviljad 56 platser under 2021, planen är att de kommer starta vid två tillfällen under året.

 

Mer information kommer så snart planering och antagningsprocess färdigställts.