Traditionellt grafiskt hantverk

Behov av kompetens inom traditionellt grafiskt hantverk!

Vi på Brobygrafiska tar initiativet till att ansöka om att få bedriva en utbildning i Traditionellt grafiskt hantverk – och behöver branschens upprop om att denna utbildning behövs!

Som en följd av generationsväxling, lågkonjunktur och teknikskifte har den traditionella grafiska branschen idag mycket svårt att tillgodose sitt kompetensbehov. Det hantverkskunnande som tidigare har förts över från generation till generation håller på att försvinna. Allt från duktiga tryckare, tekniskt kunniga grafiska producenter till typografikunniga bokbindare är idag svåra att hitta.

Vi på Brobygrafiska ser vikten av bevarandet av hantverkskunnandet och kommer i år ansöka hos myndigheten för yrkeshögskolan att få starta utbildningen ”Traditionellt grafiskt hantverk”, en 2-årig utbildning med fokus på grafisk produktion, tryckteknik, bokbinderi, typografi, layout, för- och efterbearbetning. En utbildning för att bevara de smala yrken som kräver mycket praktiskt grafiskt kunnande. En stor del av utbildningen är praktik på företag.

Brobygrafiska sitter idag på en unik uppsättning utrustning och kompetens vilket är mycket väl lämpad för denna utbildning.

Läs mer om utbildningen traditionellt-grafiskt-hantverk (PDF)

Om du tycker som oss!

Ge ditt stöd till vår ansökan genom att fylla i en avsiktsförklaring som inkluderas i vår ansökan.
Din avsiktsförklaring kommer inte att följas upp av myndigheten för yrkeshögskola och innebär såklart inga bindande åtaganden utan är vad det låter som, en avsikt.