Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Storsatsar på nya utbildningar

Inför 2021 mobiliserar Brobygrafiska med finansiellt stöd från Grafiska företagens stipendiefond genom att ansöka om nya utbildningar och vidareutbildningar inom den grafiska branschen. Syftet med att ansöka om de nya yrkeshögskoleutbildningarna är att bidra till branschbreddning, kompetensförsörjning och möjlighet att erbjuda unika grafiska- och digitala tjänster.

”Brobygrafiska har målet att utöka erbjudandet av utbildningar och därigenom bidra till den grafiska branschens framtidsutmaningar och omställningsförmåga. Vår plan är att ansöka om 12 utbildningar i juni 2020, utbildningsstart hösten 2021.” Säger Per Branzén, Verksamhetsledare Brobygrafiska

Utbildningar skräddarsydda utifrån arbetslivets behov

Som yrkeshögskoleanordnare ansöker man om att bedriva sina utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. I den ansökan är det centralt att det finns ett engagemang och en efterfrågan hos näringslivet.Utbildningen ger fördjupande kunskaper i att arbeta strategiskt med innehåll till digitala plattformar. Vi jobbar praktiskt med sökmotorsoptimering och analys för att nå rätt målgrupper. Storytelling används som ett centralt verktyg för att skapa innehåll som når fram. 

”Planen är att ansöka om 12 olika utbildningar där vi har sett en efterfrågan i arbetslivet. Branschens delaktighet är dock vår största avgörande faktor för att vi ska få våra utbildningar godkända och därför välkomnar vi all input vi kan få.” Säger Per Branzén.

De företag som är intresserade av att vara delaktiga i ansökan får en unik chans att rekrytera personal direkt från en utbildning som de är med och formar.

Unikt koncept

Brobygrafiska har ett unikt koncept med en kombination av att finnas i en landsbygdskommun med globala samarbeten, unik utrustning och heltidsanställd spetskompetens. Med dessa förutsättningar har de idag utbildat totalt 1732 personer sedan 1996.

Nedan ser du mer information om de utbildningar vi kommer ansöka.

Grafisk formgivare/tekniker

2 år
Grundutbildning
På plats

Som grafisk formgivare/tekniker kommer du lära dig både om designkoncept men även att kunna säkerställa produktionen av upplevelser i både digital- och printmiljö. Eftersom dagens samhälle kräver mer och mer kommunikation är detta en modern utbildning som ger dig de senaste kunskaperna inom grafisk design och även tekniken bakom.

Visuell grafisk kommunikatör

2 år
Grundutbildning
På plats

Som Visuell grafisk kommunikatör studerar du innovativ digital design för både digitala och sociala medier. Kompetens inom digital design, visualisering och tekniken bakom är något som blir viktigare och viktigare på både byråer och inhouseavdelningar.

UX-Copy

2 år
Grundutbildning
På plats

Utbildningen för framtidens innehålls-kreatör/-kommunikatör. Du lär dig skapa attraktivt innehåll anpassat till situation och arbeta med detta genom analys, tester och kontinuerliga förbättringar. Utbildningen ger ett strategiskt förhållningssätt till kommunikation. Användarupplevelsen är centralt genom hela utbildningen.

Tjänsteutvecklare förpackning

2 år
Grundutbildning
På plats

Tjänstedesigner mot e-handel är en utbildning med fokus på handel och e-handel. Den tjänstedesignern arbetar med utformning och utveckling av e-handel, med appar, kampanjsajter, tjänster och digitala butiksmiljöer. Centrala delar i utbildningen är användbarhet, varumärkesbyggnad och, inte minst, programmering och tjänsteutveckling.

AD

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Fördjupning inom grafisk kommunikation, strategiskt arbete med varumärken och en god möjlighet att utveckla din portfolio.

Printdesign / Typografi

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Fördjupning inom trycksaksproduktion med inriktning på specialutgåvor, små upplagor, boktryck, screentryck och personifiering. Du får en fördjupning inom bland annat arbete med text/typografi, färglära och bildhantering.

Förpackningsvisualisering

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Fördjupande utbildningen inom 3D, animation och visualisering. Du får grundläggande kunskap om förpackningskonstruktion och förpackningsdesign. Du får kunskap att utifrån CAD-ritningar skapa 3D-modeller och utifrån dessa animera och på ett realistiskt sätt visualisera dessa. Kunskap att visualisera med fokus på mässmontrar, butiksinteriörer, produkter och förpackningar.

Förpackningskonstruktör

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom förpackningskonstruktion.

AD förpackningsdesign

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Fördjupning inom förpackningsdesign, strategiskt arbete med varumärken och en god möjlighet att utveckla din portfolio.

Front-end utvecklare

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Utbildningen ger fördjupande kunskaper att skapa gränssnitt och funktion för webbaserade gränssnitt. Grundläggande kunskap om UI/UX. Utbildningen fokuserar på fördjupade kunskaper inom HTML/CSS, JavaScript med olika bibliotek och ramverk, PHP och mallutveckling av vanligen förekommande CMS.

Content creator

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Utbildningen ger fördjupande kunskaper i att arbeta strategiskt med innehåll till digitala plattformar. Vi jobbar praktiskt med sökmotorsoptimering och analys för att nå rätt målgrupper. Storytelling används som ett centralt verktyg för att skapa innehåll som når fram.

Digital AD

1-1,5 år
Vidareutbildning
Distans

Fördjupning inom webbdesign, strategiskt arbete med varumärken och en god möjlighet att utveckla din portfolio.