Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Sen anmälan – Förpackningsdesigner

Du kan fortfarande göra en sen anmälan till vår grundutbildning Förpackningsdesigner.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök till vår grundutbildning: Förpackningsdesigner

Hur vet jag om jag är behörig till Brobygrafiskas grundutbildningar?

Våra grundutbildningar är eftergymnasiala och kräver grundläggande behörighet för yrkeshögskola.

Det finns olika sätt att ha grundläggande behörighet på beroende på när, var och hur man har studerat, exempelvis så har du grundläggande behörighet om:
Du har avlagt en högskoleförberedande eller yrkesförberedande gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Kan jag ansöka till Brobygrafiska fast jag inte är behörig?

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet finns ändå möjlighet att bli antagen. Alla yrkeshögskolor kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara utbildningen och det framtida yrket, detta kallas 20% regeln.

Du behöver då bifoga handlingar som styrker din reella kompetens på YH-antagning.se. Detta kan vara ditt CV och arbetsintyg.

Vilka svenskakunskaper behöver jag?

Vår undervisning sker till störst del på svenska. Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Vad är en Yrkeshögskoleutbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande. För att driva en yrkeshögskoleutbildning behöver utbildningsanordnaren ansöka om att göra det hos Myndigheten för yrkeshögskolan(MYH). Utbildningar blir bara beviljade om MYH anser att det finns ett behov av kompetensen i branschen.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på Brobygrafiska?

Ja, alla våra yrkeshögskoleutbildningar ger rätt till studiestöd från CSN. För fullständig information, se www.csn.se.

Vart kan man bo under tiden man studerar på plats i Sunne?

Sunne Fastighets, det kommunala bostadsbolaget, har studentboenden med närhet till Brobygrafiska, centrum, naturen, sporthallar och fritidsaktiviteter. Det är inte Brobygrafiska som administrerar boendet utan Sunne Fastighets AB. Boende hos dem ansöker du om efter du har fått ditt antagningsbesked.