-

TODO

FE2001
Front-end
50 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att studerande ska få fördjupad kunskap i webbteknik för frontendproduktion mot digitala läsare. Kursen syftar även till att den studerande ska få förmåga att producera digitalt innehåll mot olika typer av skärmar, samt till kunskap om ny teknik inom webbutveckling. Fokus ligger mot modern webbutveckling med inriktning på responsiv webb och mobila plattformar. För att skapa interaktivitet och responsivt innehåll används en blandning av HTML, CSS, PHP, JavaScript och ramverk. Kursen ger fördjupad kunskap om produktion av mallar till t ex Wordpress. Kursen ger specialiserade kunskaper inom webbläsares förutsättningar, webbstandarder och specifikationer.
Kunskaper
 • om alla faser i ett design- och utvecklingsprojekt. 
 • om behovsanalys av beställare och användare. 
 • om behovsanalys av kund. 
 • om för- och nackdelar om olika tekniker och programmeringsspråk. 
 • om publiceringssystem för webbpublicering. 
 • om säkerhetsaspekter i webbaserade lösningar. 
Färdigheter
 • i att bygga webbplatser med HTML, CSS och JavaScript anpassad för olika skärmar. 
 • i att bygga webbaserade lösningar med React och Node.js. 
 • i att producera responsiv design anpassad för olika skärmar. 
 • i att producera anpassade mallar till wordpress. 
 • i att planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt. 
 • i att publicera och testa en teknisk lösning för skärm. 
 • i att använda befintliga API-er i webblösningar. 
Kompetenser
 • att utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare. 
 • att utifrån en behovsanalys kunna välja rätt lösningar för kund. 
 • att riskbedöma en teknisk lösning baserat på säkerhet, skalbarhet och flexibilitet. 
 • att planera en passande systemlösning.

FE2001
Front-end
50 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Front-end, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Front-end, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1