-

TODO

HVS2002
Strategisk hållbarhetskommunikation
25 poäng , sida 1(2)

OBS! Denna kursplan är ett utkast och fortfarande under arbete.

Syfte & Mål
Kursen ger kunskap om hållbarhet som en nödvändig del av varumärkesarbetet. Kursen ger kunskap om de olika vinsterna i att tydligt kommunicera hur varumärket arbetar med hållbarhetsfrågor. Kursen ger kunskap om olika verktyg och modeller för att påverka människor till mer hållbara beslut. Kursen ger också färdigheter i att bygga ett starkt varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv.
Kunskaper
 • om vilka egenskaper som bygger starka varumärken och hur hållbarhet integreras i varumärket. 
 • om hur utvecklingen i omvärlden driver den ökade vikten av hållbarhet och effekterna detta har på varumärket. 
 • om kunders sätt att förhålla sig till hållbarhet samt de attityder och beteenden som kan påverkas. 
 • om hur vi kan bygga varumärke och kommunicera med hållbarhet som redskap och skapa relevanta kommunikationsstrategier för ett varumärke. 
 • om hur man vitaliserar/ompositionerar ett varumärke.
Färdigheter
 • i att använda olika verktyg och metoder för att analysera det som mest påverkar varumärket i ett hållbarhetsperspektiv. 
 • I att använda olika modeller för att påverka människor till mer hållbara beslut. 
 • i att arbeta med strategier för att bygga och positionera om ett varumärke. 
 • i att bygga ett varumärke ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. 
 • i att praktiskt skapa ett varumärke för en produkt eller tjänst. 
 • i att presentera och visualisera ett varumärke och strategi för en beställare.
Kompetenser
 • att identifiera aspekter i kommunikation kring produkt/tjänst som bidrar till hållbar utveckling.
 • att avgöra vad som ska kommuniceras och vad som ger störst effekt. 
 • att avgöra varumärkets olika intressenter och vilka krav och förväntningar som finns. 
 • att utvärdera hållbarhetskommunikation. 
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av en tydlig varumärkesstrategi. 
 • att på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

HVS2002
Strategisk hållbarhetskommunikation
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Strategisk hållbarhetskommunikation, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Strategisk hållbarhetskommunikation, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1