-

TODO

UX2003
SEO och analys
10 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ger fördjupande kunskaper om digitala tekniker och kanaler som behövs för att kunna driva trafik, försäljning och konvertering i digitala medier.
Kunskaper
  • Google Ads & Analytics – verktyg inom annonsering och webbanalys.
  • Digital annonsering – kanaler och köpmodeller för digital annonsering Affiliate marketing, Display advertising, Programmatic advertising / Real-time bidding.
  • Sökmotoroptimering/SEO – kunskap om de parametrar som påverkar det organiska och lokala sökresultatet.
  • SEM/PPC – om annonskampanjer i sökmotorer, innehålls- och displaynätverk och sociala medier.
  • CRO/konverteringsoptimering och webbanalys – analys och effektivisering av marknadsföring i digitala kanaler, A/B-testning, etc.
Färdigheter
Kompetenser

UX2003
SEO och analys
10 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom SEO och analys, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom SEO och analys, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-08

Version/Omgång

1