-

TODO

UX2002
Front-end
15 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att studerande ska få grundläggande kunskap i webbteknik för frontendproduktion mot digitala läsare. Kursen syftar även till att den studerande ska få förmåga att producera digitalt innehåll mot olika typer av skärmar, samt till kunskap om ny teknik inom webbutveckling. Fokus ligger mot modern webbutveckling med inriktning på responsiv webb och mobila plattformar. Kursen ger grundläggande förståelse för HTML och CSS. Kursen ger även grundläggande kunskaper om webbläsares förutsättningar, webbstandarder och specifikationer.
Kunskaper
  • om tekniska möjligheter och begränsningar med webbteknik.
  • om teknisk behovsanalys av användare.
  • om för- och nackdelar om olika tekniker och programmeringsspråk.
  • om för- och nackdelar med olika publiceringssystem för webbpublicering.
Färdigheter
  • i att bygga enklare webbplatser med HTML och CSS anpassad för olika skärmar.
  • i att producera enklare responsiv design anpassad för olika skärmar. 
  • i att publicera och testa en teknisk lösning för skärm.
Kompetenser
  • att skapa digital design utifrån tekniska förutsättningar.
  • att utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
  • att utifrån en behovsanalys kunna välja rätt lösningar för kund.

UX2002
Front-end
15 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Front-end, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Front-end, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-08

Version/Omgång

1