DD2210
Koncept, Idé & Storytelling
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska även ge kunskaper i hur man genom berättande bygger ett varumärke. Kursen ska ge den studerande kunskaper för att skapa koncept och idéer för varumärkesbyggande kampanjer. Den studerande får verktyg för och tränas i att skapa kreativa koncept och idéer i varumärkesbyggande syfte. Kursen ger grundläggande kunskap om dramaturgiska teorier och kännedom om olika berättarmodeller.
Kunskaper

  • teorier i dramaturgiska berättarmodeller.
  • teorier i storytelling som varumärkesbyggare.
  • hur man tar fram idéer och koncept för reklamkampanjer.
  • olika verktyg för kreativa processer.
  • hur man planerar och genomför en kampanj.
  • hur man anpassar en kampanj efter mottagare och medieval.
  Färdigheter

   • forma en berättelse som fångar mottagarens intresse.
   • med hjälp av berättarteknik bygga ett varumärke.
   • bedöma mottagarens intresse för en berättelse.
   • praktiskt planera och genomföra en kampanj.
   • presentera och visualisera en kampanj för en beställare.
   Kompetenser

    • utifrån mottagare och användare skapa en berättelse kring ett varumärke.
    • kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av storytelling.
    • på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

    DD2210
    Koncept, Idé & Storytelling
    20 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1