DD2208
Visualisering
30 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att de studerande ska få kunskap, färdigheter och kompetenser i animering, video och foto för användning i gränssnitt och sociala medier. Kursen innefattar animation för gränssnitt och innehåll i digitala medier, foto- och filmarbete i studiomiljö, videoredigering, post-produktion för foto/film, enklare ljudredigering, storyboard och manus. Kursen innefattar också om formatanpassning för vanligen förekommande sociala- och digitala medier.
Kunskaper

  • animationsprinciper
  • animation för övergångar, navigations-, mikro-, notifikationsanimationer i gränssnitt
  • animationer för att förstärka UX
   • ljussättning och komposition vid produktfoto i studiomiljö.
   • manus och bildberättande vid still- och rörlig bild.
   Färdigheter

    • skapa animationer för gränssnitt med fokus på bra användarupplevelse.
    • skapa tydliga budskap för sociala medier med animation, film och foto.
    • fotografera i studiomiljö.
    • efterbearbeta bilder för skärm.
    • klippa och efterbearbeta film.
    • leverera/publicera rörligt material i vanligen förekommande digitala kanaler.
    Kompetenser

     • kombinera olika tekniker för att skapa avancerat rörligt material.
     • kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av historieberättande.
     • använda dramaturgiska hjälpmedel för att förstärka ett budskap.

     DD2208
     Visualisering
     30 poäng , sida 2(2)

     Betygsskalor
     Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
     För betyget G: 
     Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
     Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

     För betyget VG: 
     Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


     Examinationsformer, kunskapskontroll

     Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
     Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
     Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

     Språk

     Kursen ges bara på svenska.

     Datum för fastställande

     2022-04-04

     Version/Omgång

     1