DD2205
Varumärkesstrategi
20 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen ska ge den studerande grunderna i varumärkesbyggnad, hur man på ett långsiktigt och övergripande sätt formar och stärker ett varumärkes kommunikation och positionering. Den studerande ska också ges förståelse för och insikt i vikten av ett grundligt analysarbete, detta för att förstå och forma ett varumärke ur ett långsiktigt perspektiv. Stor vikt läggs vid att förstå komplexiteten av att bygga och forma ett varumärke samt hur alla delar påverkar varumärkesupplevelsen. Kursen ska ge övergripande förståelse för hur företag och organisationer aktivt arbetar med att formulera tydliga och relevanta mål och riktlinjer för varumärket och därigenom hittar en egen, hållbar position på sin marknad.
Kunskaper

  • verktyg för att skapa relevanta kommunikationsstrategier för ett varumärke.
  • vilka egenskaper som bygger starka varumärken.
  • hur man vitaliserar/ompositionerar ett varumärke.
  • skillnaderna mellan varumärke och produkt.
  • hur man arbetar med målgrupps-, omvärlds- och varumärkesanalys för att förstå ett varumärke.
  Färdigheter

   • arbeta med strategier för att bygga och positionera om ett varumärke.
   • bygga ett varumärke ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
   • bedöma och förstå mottagarens reaktion/inställning till ett varumärke.
   • praktiskt skapa ett varumärke för en produkt eller tjänst.
   • presentera och visualisera ett varumärke och varumärkesstrategi för en beställare.
   Kompetenser

    • utifrån mottagare och användare skapa ett varumärke.
    • kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av en tydlig varumärkesstrategi.
    • på ett strategiskt sätt kommunicera och forma ett varumärke.

    DD2205
    Varumärkesstrategi
    20 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1