DD2202
Medieproduktion
35 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i innehållsproduktion för digitala kanaler och gränssnittsproduktion. Kursen ger kunskaper att producera innehåll i vanligt förekommande mjukvaror för pixel- och objektgrafik, textbehandling för digital publicering och gränssnitt. Den studerande lär sig grundläggande bildredigering mot digitala plattformar. Den studerande lär sig hur de olika programmen hör ihop och hur de kan använda dem tillsammans för vidare produktion i utbildningen. Kursen ger grundläggande kunskaper i mjukvaror som krävs för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig kunskapsmål inom andra kurser.
Kunskaper

  • producering och arbetssätt i grafiska mjukvaror som rör
  • pixel-, objektgrafik och layout.
  • bearbetning av bild.
  • kvalitetsbegrepp vad gäller grafik och foto.
  • grundläggande bildredigering.
  • förutsättningar för god läsbarhet i typografi.
  • för- och nackdelar om olika filformat.
  Färdigheter

   • framställa original med hjälp av de för branschen mest förekommande mjukvaror som rör pixel-, objektgrafik och layout.
   • arbeta med grafisk produktion på ett produktionsanpassat sätt
   • använda anpassat filformat för rätt ändamål.
   Kompetenser

    • hantera vanligen förekommande filformat.
    • bedöma kvalitet på digitalt material.
    • jobba strukturerat och på ett effektivt sätt.
    • välja rätt programvaror för lämpligt ändamål.

    DD2202
    Medieproduktion
    35 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.

    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1