DD2203
Webbutveckling
50 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursens fokus är HTML, CSS och Javascript med syfte att skapa stor förståelse för överlämning av design till utvecklare och även skapa en stor insikt i hur gränssnitt och innehåll kan anpassas till webbproduktion. Kursen syftar till att studerande ska få kunskap om och insikt i webbteknik för frontendproduktion mot olika typer av digitala läsare. Kursen syftar även till att den studerande ska få förmåga att producera digitalt innehåll mot olika typer av skärmar och få kunskap om ny teknik inom webbutveckling. Den studerande ska få grundläggande färdigheter inom hela produktionskedjan i en webbproduktion, från interaktionsdesign, innehållsanpassning, digitala förlagor till olika produktionssätt för att färdigställa en webbplats för olika läsare.
Kunskaper

  • HTML Standard, best practice, tillgänglighet
  • CSS/SCSS-standard, best practice
  • innehållshantering, bildformat, videoformat osv
  • optimering, tillgänglighet, kompabilitet
  • front-end produktion för olika enheter
  • processing av CSS och JavaScript
  • GIT och koddelning
  • tillgänglighet/användbarhet
  • AI inom webbutveckling
  Färdigheter

   • kunna samarbeta med kod.
   • kunna omvandla design till kod.
   • kunna följa rådande standarder inom webbutveckling.
   • bygga webbplatser som följer rådande regler kring tillgänglighet.
   • bygga webbplatser med HTML, CSS och JavaScript
   • anpassad för olika skärmar.
   • producera responsiv design anpassad för olika skärmar.
   • producera anpassade och flexibla mallar och moduler för olika behov.
   • planera och genomföra ett design- och utvecklingsprojekt.
   Kompetenser

    • kunna bygga webbtjänster som tillmötesgår branschens högt ställda krav på tillgänglighet, standarder, funktion och prestanda.
    • utifrån en behovsanalys kunna anpassa lösningar för användare.
    • bygga en enklare webbtjänst som lever upp till de krav som webbdirektivet ställer på innehåll, gränssnitt och teknik

    DD2203
    Webbutveckling
    50 poäng , sida 2(2)

    Betygsskalor
    Kursen bedöms med betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G) och väl godkänt (VG).
    För betyget G: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. 
    Den studerande har delaktighet och närvaro under projekt och vid nyckelmoment enligt respektive kunskapskontroll. 

    För betyget VG: 
    Den studerande har i en samlad bedömning påvisat fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kursens område. Den studerande kan på ett självständigt och tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.


    Examinationsformer, kunskapskontroll

    Underlag för bedömningen utgörs av löpande bedömning av projektarbeten, praktiska- och/eller teoretiska kunskapsprov och inlämningsuppgifter. 
    Delaktighet under projekt och vid nyckelmoment.
    Validering sker genom genomförande av ordinarie delar av kunskapskontrollen.

    Språk

    Kursen ges bara på svenska.

    Datum för fastställande

    2022-04-04

    Version/Omgång

    1