-

TODO

DD1808
Visualisering 2D/3D
40 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att de studerande ska få kunskap om och insikt i foto- och filmarbete i studiomiljö, videoredigering, post-produktion för foto/film, ljudredigering, storyboard, manus. Kursen innehåller 3D-produktion för visualisering inklusive animationstekniker inom 2D och 3D.
Kunskaper
 • om ljussättning och komposition vid produktfoto i studiomiljö.
 • om manus och bildberättande vid still- och rörlig bild.
 • om dramaturgiska-teorier
 • om de olika produktionsfaserna av 3D-visualisering.
 • om animationsprinciper
Färdigheter
 • i att fotografera i studiomiljö.
 • i att retuschera och efterbearbeta bilder för skärm.
 • i att filma produkter och miljöer i studio.
 • i att klippa, retuschera och efterbearbeta film.
 • i att skapa animationer i 2D och 3D för olika medieformer.
 • i att 3D-modellera, texturera och ljussätta.
 • i att redigera och anpassa ljud till rörligt material.
Kompetenser
 • att kombinera olika tekniker för att skapa avancerat rörligt material.
 • att kunna påverka en målgrupp mot önskat resultat med hjälp av historieberättande.
 • att använda dramaturgiska hjälpmedel för att förstärka ett budskap.

DD1808
Visualisering 2D/3D
40 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Visualisering 2D/3D, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Visualisering 2D/3D, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-18

Version/Omgång

3