-

TODO

GFT2107
Foto, film & animation
25 poäng , sida 1(2)

Syfte & Mål
Kursen syftar till att studerande ska få kunskap om foto- och filmarbete i studiomiljö, animation, post-produktion för foto/film, grundläggande ljudsättning, storyboard, manus. Kursen innehåller tekniker för visualisering och animation för prototyper och publicering.
Kunskaper
 • Ljussättning och komposition vid produktfoto i studiomiljö.
 • Manus och bildberättande vid still- och rörlig bild.
 • Dramaturgiska teorier.
 • Olika produktionsfaserna av 3D-visualisering.
 • Animationsprinciper.
 • Animerad informationsgrafik.
 • Att skapa prototyper för digitala medier.
Färdigheter
 • Fotografera i studiomiljö.
 • Retuschera och efterbearbeta bilder för skärm.
 • Klippa, retuschera och efterbearbeta film.
 • Skapa animationer för olika skärmbaserad media.
 • Redigera och anpassa ljud till rörligt material.
 • Skapa rörliga gränssnitt i prototypändamål.
Kompetenser
 • Kombinera olika tekniker för att skapa avancerat rörligt material.
 • Använda dramaturgiska hjälpmedel för att förstärka ett budskap.
 • Använda dramaturgiska hjälpmedel för att påverka en målgrupp.
 • Förenkla komplex information med informativ animation.

GFT2107
Foto, film & animation
25 poäng , sida 2(2)

Betygsskalor
På denna kurs tillämpas den tregradiga betygsskalan VG, G, IG. Betygskriterier för olika betygsgrader.

För betyget G: Den studerande har grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Foto, film & animation, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G. Validering/komplettering efter utsatta tidsramar kan bara ge betyget G.

För betyget VG: Den studerande har fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Foto, film & animation, där samtliga delmoment måste vara bedömda med minst G och övervägande med VG. Momenten måste genomföras inom utsatta tidsramar. Den studerande kan på ett tids- och resurseffektivt sätt utföra moment och självständigt välja och bedöma resultat.
Examinationsformer, kunskapskontroll

Underlag för bedömningen utgörs av indirekt bedömning vid projektarbete, tentamen, praktiska kunskapsprov, inlämningsuppgifter, rapportskrivning, validering, individuella- och/eller gruppredovisningar.

Språk

Kursen ges bara på svenska.

Datum för fastställande

2020-05-26

Version/Omgång

1