Per Branzén
0565-163 80
Verksamhetsledare
Evelina Nilsson
0565-160 49
Marknadsföringsansvarig och LIA-ansvarig
Lukas Engqvist
0565-179 73
Adobe certifierad utbildare/ansvarig programvaror
Mats Olsson
0565-179 13
Utbildare/ansvarig förpackningsdesign
Sara Larsson
0565-179 15
Utbildare/ansvarig grafisk design
Tommy Bonté
0565-179 23
Utbildare prepress
Peter Bared
0565-179 12
Utbildare/ansvarig webb & 3D
Peter Norén
0565-163 82
Utbildare fotografi
Mats Nylöw
0565-164 25
Vaktmästare
Lars-Olof "Lollo" Zetterqvist
0565-164 38
Utbildare tryckteknik
Frida Andersson
0565-163 85
Utbildare grafisk teknik
Jonatan Rist Christensen

Utbildare design & webb
Agnetha Gustavsson
0565-179 14
YH-koordinator
Gunilla Jansson
0565-164 09
Ekonomi