Du kan fortfarande lämna in sen ansökan till våra grundutbildningar!

Bild från examensarbete av Anna-Karin Näsman, Emelie Westin, Louise Rodung, Nanna Jakobsson.

Ny utbildning inom Traditionellt grafiskt hantverk

Brobygrafiska startar hösten 2024 utbildningen ”Traditionellt grafiskt hantverk”. Utbildningen är utmärkt för dig som är intresserad av grafiskt hantverk, som bokbindning och grafisk produktion och vill lära dig det senaste inom grafisk mjukvara samtidigt som du får jobba med händerna. Under de här två åren läggs fokus på att kunna skapa och producera.  

Utbildningen fokuserar på hela produktionskedjan inom grafisk produktion med fokus på hantverket och förankrar detta i en historisk grund så skapar detta en större förståelse för varför vi producerar på ett speciellt sätt och vad som ligger bakom alla produktionsval, pappersval, layout- och typografiregler.

Utbildningen ger omfattande färdigheter i handhavandet av en äldre såväl som samtida maskinpark ger den mycket goda möjligheter att både bevara såväl som utveckla
de företag som sedan får ta del av denna kompetens. Yrkesrollen medverkar till att både utveckla och bevara ett kvalificerat yrkeskunnande inom grafisk produktion och grafisk design med fokus på printproduktion.

Läs mera om utbildningen.

(Bild från examensarbete av Anna-Karin Näsman, Emelie Westin, Louise Rodung, Nanna Jakobsson.)